log

mcas

MCAS Północ

Zajęcia plastyczne cieszą się dużym zainteresowaniem Zajęcia plastyczne cieszą się dużym zainteresowaniem

Klub Seniora „Złoty Wiek” powstał w 2014 r., ale szybko zyskał grono stałych uczestników. W ramach MCAS Centrum proponuje szereg zajęć.

Klub działa w budynku CenterMed przy ul. Pułaskiego 92, gdzie wcześniej mieściła się poradnia pediatryczna. Zrzesza ponad 130 członków, w większości kobiet. Średnia wieku to 55 lat. Najstarszy senior liczy 92 lata i jest bardzo aktywny. Klub otwarty jest codziennie w godz. 10.00- 14.00. Stwarza możliwość nie tylko spotkań przy kawie, herbacie i własnoręcznych wypiekach, ale także ciekawego spędzania  czasu, zacieśnienia więzi towarzyskich, nawiązania przyjaźni i znajomości, odnalezienia na nowo wartości życia na emeryturze i dlatego jest jedynym tego rodzaju miejscem dla seniorów w Tarnowie. Wyróżnia nas wyjątkowa, rodzinna, serdeczna atmosfera, wzajemna pomoc w różnych sytuacjach życiowych. W klubie wszyscy uważają się za jedną wielką rodzinę, mówią sobie po imieniu.

Najważniejszym zadaniem klubu jest pomoc osobom w wieku senioralnym w wychodzeniu z samotności i wyalienowania. Niezależnie od tego realizujemy bardzo urozmaicone zajęcia dostosowane do potrzeb i zainteresowań klubowiczów, jak: plastyczne, artystyczne, sportowe, spotkania muzyczne i tematyczne, warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia, wycieczki turystyczne, imprezy okolicznościowe.

Organizatorem Klubu Seniora jest Stowarzyszenie Medycyna Polska zostało zawiązane w 2004 r. z inicjatywy lekarzy, przedstawicieli przedsiębiorstw oraz świata nauki branży medycznej, a także innych instytucji związanych z opieką zdrowotną w Polsce. Od 2007 r. Stowarzyszenie jest koordynatorem klastra medycznego MedCluster. Organizacja prowadzi działania na rzecz osób potrzebujących i wykluczonych społecznie: chorych, niepełnosprawnych, starszych. Jednym z ważnych celów Stowarzyszenia jest rozwój usług w medycynie opartych na nowych technologiach. Stowarzyszenie w szczególności jest zainteresowane rozwojem usług świadczonych zdalnie tj. telemedycyna i teleopieka. Stowarzyszenie jest inicjatorem wielu akcji społecznych m.in. „50 ton zdrowia”, której celem była profilaktyka i propagowanie zdrowego stylu życia. Podczas wydarzenia oprócz bezpłatnych badań profilaktycznych zostały rozdane „tony zdrowia” pod postacią jabłek. Akcja równocześnie odbyła się w Tarnowie, Krakowie, Nowym Sączu, Sandomierzu i Lublinie. Dzięki zorganizowanej akcji wiele osób mogło bezpłatnie wykonać podstawowe badania. Organizacja realizuje również liczne projekty.

MCAS Północ - Klub Seniora Złoty WiekMCAS Północ - Klub Seniora Złoty WiekW ramach podjętych inicjatyw na rzecz seniorów wykonywane były bezpłatne badania dla osób po 60 roku życia. W zależności od potrzeb, zdefiniowanych na podstawie ankiety i wywiadu, organizowane są profilaktyczne bezpłatne badania kardiologiczne oraz diabetologiczne, a także prowadzone są działania edukacyjne. Oprócz tego z inicjatywy Stowarzyszenia odbywał się cykl darmowych zajęć z Nordic Walking dla seniorów. Stowarzyszenie Medycyna Polska, wraz z partnerami, organizuje „Mobilną Poradnię” m.in. w Centrum Handlowym Max w Tarnowie, gdzie możnabyło skorzystać z bezpłatnych porad z zakresu rehabilitacji. Stowarzyszenie, przy współpracy z  CenterMed, przygotowywało i wydawało  "Teczki dla seniora" - dla osób w wieku 50 +.

Stowarzyszenie jest współorganizatorem i koordynatorem cyklu bezpłatnych konsultacji fizjoterapeutycznych (m.in. dla seniorów oraz w zakresie wad postawy u dzieci), które udzielne są w przychodni CenterMed Rehabilitacja w Tarnowie.

Od września 2014 roku Stowarzyszenie prowadzi Klub Seniora "Złoty Wiek". Jest to miejsce gdzie osoby w wieku 60 + mogą codziennie spotkać się, posłuchać ciekawych osób, skorzystać z bezpłatnych porad zdrowotnych - po prostu być razem.

 

Grażyna KondrackaGrażyna KondrackaDlaczego jesteśmy w projekcie? Mówi Grażyna Kondracka - koordynator Klubu Seniora "Złoty wiek"

Przystępujemy do projektu, ponieważ stwarza nam możliwość poszerzenia i urozmaicenia oferty dla seniorów. Nie bez znaczenia jest fakt, że zajęcia będą bezpłatne. Będzie to też szansa zacieśnienia współpracy z innymi ośrodkami senioralnymi w mieście.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blank2

Our website is protected by DMC Firewall!