log

mcas

MCAS Północ

Zajęcia plastyczne cieszą się dużym zainteresowaniem Zajęcia plastyczne cieszą się dużym zainteresowaniem

Klub Seniora „Złoty Wiek” powstał w 2014 r., ale szybko zyskał grono stałych uczestników. W ramach MCAS Centrum proponuje szereg zajęć.

Klub działa w budynku CenterMed przy ul. Pułaskiego 92, gdzie wcześniej mieściła się poradnia pediatryczna. Zrzesza ponad 130 członków, w większości kobiet. Średnia wieku to 55 lat. Najstarszy senior liczy 92 lata i jest bardzo aktywny. Klub otwarty jest codziennie w godz. 10.00- 14.00. Stwarza możliwość nie tylko spotkań przy kawie, herbacie i własnoręcznych wypiekach, ale także ciekawego spędzania  czasu, zacieśnienia więzi towarzyskich, nawiązania przyjaźni i znajomości, odnalezienia na nowo wartości życia na emeryturze i dlatego jest jedynym tego rodzaju miejscem dla seniorów w Tarnowie. Wyróżnia nas wyjątkowa, rodzinna, serdeczna atmosfera, wzajemna pomoc w różnych sytuacjach życiowych. W klubie wszyscy uważają się za jedną wielką rodzinę, mówią sobie po imieniu.

Najważniejszym zadaniem klubu jest pomoc osobom w wieku senioralnym w wychodzeniu z samotności i wyalienowania. Niezależnie od tego realizujemy bardzo urozmaicone zajęcia dostosowane do potrzeb i zainteresowań klubowiczów, jak: plastyczne, artystyczne, sportowe, spotkania muzyczne i tematyczne, warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia, wycieczki turystyczne, imprezy okolicznościowe.

Organizatorem Klubu Seniora jest Stowarzyszenie Medycyna Polska zostało zawiązane w 2004 r. z inicjatywy lekarzy, przedstawicieli przedsiębiorstw oraz świata nauki branży medycznej, a także innych instytucji związanych z opieką zdrowotną w Polsce. Od 2007 r. Stowarzyszenie jest koordynatorem klastra medycznego MedCluster. Organizacja prowadzi działania na rzecz osób potrzebujących i wykluczonych społecznie: chorych, niepełnosprawnych, starszych. Jednym z ważnych celów Stowarzyszenia jest rozwój usług w medycynie opartych na nowych technologiach. Stowarzyszenie w szczególności jest zainteresowane rozwojem usług świadczonych zdalnie tj. telemedycyna i teleopieka. Stowarzyszenie jest inicjatorem wielu akcji społecznych m.in. „50 ton zdrowia”, której celem była profilaktyka i propagowanie zdrowego stylu życia. Podczas wydarzenia oprócz bezpłatnych badań profilaktycznych zostały rozdane „tony zdrowia” pod postacią jabłek. Akcja równocześnie odbyła się w Tarnowie, Krakowie, Nowym Sączu, Sandomierzu i Lublinie. Dzięki zorganizowanej akcji wiele osób mogło bezpłatnie wykonać podstawowe badania. Organizacja realizuje również liczne projekty.

MCAS Północ - Klub Seniora Złoty WiekMCAS Północ - Klub Seniora Złoty WiekW ramach podjętych inicjatyw na rzecz seniorów wykonywane były bezpłatne badania dla osób po 60 roku życia. W zależności od potrzeb, zdefiniowanych na podstawie ankiety i wywiadu, organizowane są profilaktyczne bezpłatne badania kardiologiczne oraz diabetologiczne, a także prowadzone są działania edukacyjne. Oprócz tego z inicjatywy Stowarzyszenia odbywał się cykl darmowych zajęć z Nordic Walking dla seniorów. Stowarzyszenie Medycyna Polska, wraz z partnerami, organizuje „Mobilną Poradnię” m.in. w Centrum Handlowym Max w Tarnowie, gdzie możnabyło skorzystać z bezpłatnych porad z zakresu rehabilitacji. Stowarzyszenie, przy współpracy z  CenterMed, przygotowywało i wydawało  "Teczki dla seniora" - dla osób w wieku 50 +.

Stowarzyszenie jest współorganizatorem i koordynatorem cyklu bezpłatnych konsultacji fizjoterapeutycznych (m.in. dla seniorów oraz w zakresie wad postawy u dzieci), które udzielne są w przychodni CenterMed Rehabilitacja w Tarnowie.

Od września 2014 roku Stowarzyszenie prowadzi Klub Seniora "Złoty Wiek". Jest to miejsce gdzie osoby w wieku 60 + mogą codziennie spotkać się, posłuchać ciekawych osób, skorzystać z bezpłatnych porad zdrowotnych - po prostu być razem.

 

Grażyna KondrackaGrażyna KondrackaDlaczego jesteśmy w projekcie? Mówi Grażyna Kondracka - koordynator Klubu Seniora "Złoty wiek"

Przystępujemy do projektu, ponieważ stwarza nam możliwość poszerzenia i urozmaicenia oferty dla seniorów. Nie bez znaczenia jest fakt, że zajęcia będą bezpłatne. Będzie to też szansa zacieśnienia współpracy z innymi ośrodkami senioralnymi w mieście.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blank2

      
      
 
Organizacje działające na rzecz seniorów wspólnie z firmami rozpoczynają projekt „Razem dla seniorów" - pomocy osobom starszym w Tarnowie, które z powodu zagrożenia koronawirusem powinny zostać w domu....
 
  • Organizacje działające na rzecz seniorów wspólnie z firmami rozpoczynają projekt „Razem dla...

MCAS Centrum

MCAS Wschód

blank2

MCAS Północ

MCAS Zachód

 

fb belka

najszybsza babcia swiata2 

 

 

 

 

Organizatorzy

logo tarnow2 

 Zadanie publiczne pt. „Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej”

jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa w wysokości 400 tysięcy złotych.

Our website is protected by DMC Firewall!